Procedure

Reguliere of uitgebreide procedure?
Wabo kent voor een omgevingsvergunning twee trajecten; de reguliere en de uitgebreide procedure.

Reguliere procedure;

  • bouwen binnen het bestemmingsplan of gebruik van binnenplanse afwijking (voorheen binnenplanse ontheffing, het kader waarbinnen afgeweken is opgenomen in het bestemmingsplan)
  • binnen 8 weken besluit (na verdaging 14 weken) en zo niet dan automatisch een vergunning van rechtswege

Uitgebreide procedure;

  • als wordt afgeweken van het bestemmingsplan
  • als er afgeweken wordt van planologische regeling met ruimtelijke onderbouwing (vroegere projectbesluit)
  • binnen 26 weken besluit (na verdaging 32 weken) en zo niet dan niet automatisch vergunning van rechtswege. Bij afwijken van bestemmingsplan dient gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen af te geven alvorens het college van B&W kan besluiten

Vooroverleg welstand en brandweer (collegiaal overleg) mogelijk afhankelijk van gemeente.

0 reacties op “Procedure

1 Pings/Trackbacks for "Procedure"