Wijzigingen tov bouwbesluit 2003

Begrippen
Er zijn een aantal nieuwe begrippen als gebruiksgebied en personenbenadering ipv bezettingsgraadklasse.

Eurocodes
Voor de sterkte van de constructie moet aan eurocodes worden voldaan, een aantal NEN normen niet meer van toepassing, dit zijn NEN-EN normen die onder eurocode 0 t/m 9 vallen (8 niet).
Naast de Eurocodes zijn voor de sterkte van een constructie twee NEN normen nog wel van toepassing; NEN 2608 (vlakglas voor gebouwen, windbelasting) en NEN 6707 (bevestiging dakbedekking).
Trappen

Bij nieuwbouw is de zogenaamde “kolom B-trappen” vervallen en wordt er nu onderscheid gemaakt tussen reguliere trappen en trappen uitsluitend voor het vluchten.
Brandcompartimenten
Gebouwen worden voortaan onderverdeelt in brandcompartimenten (BC), subbrandcompartimenten (oude RC) en beschermde subbrandcompartimenten (oude subBC).
Beschermde vluchtroute
De beschermde vluchtroute vervangt in veel gevallen de oude rookvrije vluchtroute.
Extra beschermde vluchtroute; komt in de plaats van de oude brand- en rookvrije vluchtroute.
Veiligheidsvluchtroute; komt in de plaats van het oude begrip veiligheidstrappenhuis.
Beschermde route; dit is een nieuw begrip dat alleen bij bestaande bouw wordt gebruikt
Veiligheidszone en plasbrandaandachtsgebieden
Hier zijn eisen voor gekomen.

Ventilatie
? Eisen voor luchtverversing
? Spuien
? Daglicht

Toiletruimte
Een woonfunctie mag, onafhankelijk van de grootte, één toiletruimte bezitten.
Buitenberging
Elke afzonderlijke woonfunctie dient te beschikken over een niet-gemeenschappelijke (buiten)berging en is vooral van belang voor het stallen van fietsen
Buitenruimte
Elke woonfunctie dient te beschikken  over een rechtstreeks vanuit de woning niet-gemeenschappelijke buitenruimte.
Stallingsruimte voor fietsen
De voorschriften voor de aanwezigheid van een stallingsruimte voor fietsen bij niet tot bewoning bestemde gebouwen zijn vervallen.

Thermische isolatie
De minimale Rc-waarde van uitwendige scheidingsconstructies bij nieuwbouw wordt in het nieuwe Bouwbesluit verhoogd naar 3,5 m2K/W (i.p.v. 2,5). In het veegbesluit wordt de Rc-waarde van woningen en woongebouwen verhoogd naar 5,0 m2K/W.
De U-waarde van kozijnen, ramen en deuren wordt aangepast naar ten hoogste 2,2 W/m2K (i.p.v. 4,2)
Milieu
Er zijn voor woon- en kantoorfuncties eisen voor duurzaam bouwen gekomen (milieurapportage).

Hoofdstuk 6 installaties is nieuw
De voorschriften over installaties waren voorheen verspreid opgenomen in het Bouwbesluit 2003, het Gebruiksbesluit en de gemeentelijke bouwverordeningen.