Ventilatie

Ventilatie is het vervangen van een deel lucht door een ander deel. Leidt tot verbetering van de lucht; zuiverheid, vochtigheid, temperatuur etc.

Natuurlijke ventilatie vindt plaats door openingen in de buitenschil.

Mechanische ventilatie (afzuiging met ventilatoren)

Luchtdebiet
De hoeveelheid lucht die verplaatst wordt binnen een bepaalde tijdseenheid (in m3/h).
Relatie tussen luchtdebiet en oppervlak;
Q = V x S (in m3/h)
V = luchtsnelheid (m/sec)
S = doorsnede van het luchtkanaal (m2)

Luchtdebiet bij warmteafvoer
Q = (W x 3600) / (r x c x dT)
W = warmtelast in kW
r = 1,2 kg/m3 (soortelijk gewicht lucht)
c = 1 (soortelijke warmte lucht)
dT =  temperatuurverschil tussen aan- en afgevoerde lucht