CO2

In de buitenlucht zit ca. 0,036% (ongeveer 380 ppm, parts per million) CO2.

In principe is CO2 niet giftig en niet brandbaar maar gevaarlijk omdat het zuurstof verdringt, daarom in een ruimte waar gewerkt wordt (MAC waarde, maximaal aanvaardbare concentratie) max. 5000 ppm.

Bij verbranding van een m3 aardgas komt 1,8 kg CO2 vrij. In de rookgassen zit ca. 9% CO2.

Bij een onvolledige verbranding (te weinig luchttoevoer) ontstaan onverbrande koolwaterstoffen zoals ethyleen (schadelijk voor de plant) of koolmonoxide (gevaarlijk voor de mens).
CO wordt samen met ethyleen gevormd maar is veel makkelijker te meten daarom wordt er vaak een CO meter gebruikt. Bij een CO gehalte boven de 30 ppm kan het ethyleen gehalte schadelijk zijn.

Een CO2 installatie bestaat uit een leidingstelsel van pvc buizen die de rookgassen van de ketel naar de CO2 darmen voeren.
Deze CO2 darmen zijn plastic slurven met een diameter van 41 of 60mm.
De rookgassen worden met een ventilator het leidingstelsel ingeblazen.
De temperatuur van de CO2 is in de leidingen max. 60 graden. Bij rookgascondensor is dit het geval, anders afkoelen met buitenlucht.