Water

Regen via goten (het dek) naar de hwa standleiding en naar de verzamelleiding. Het water wordt mogelijk opgevangen in bassins.
Condenswater wordt apart opgevangen.

Irrigatie

 • Eb-vloed
 • Sprinkler / sproeier
 • Mist / vernevelaar
  Luchtbevochtiging kan helpen bij snelle overgangen van donker naar scherp warm weer. Ook bij daling van de relatieve luchtvochtigheid of te gebruiken als koeling.
  Hoge druksystemen werken met een druk van 100bar en kunnen een tempertatuurverlaging van 10 graden realiseren.
 • Druppelaar
  Water (met meststoffen door aanvoerslang, krijgt aftakking naar de individuele plant (microtube) en wordt via een druppelaar of bv waterpomp aan de plant gegeven. Overtollig water wordt opgevangen (er wordt bv 125% water gegeven).

en afvoer hiervan

Wateropslag
Regenwater, condenswater, gietwater, drainwater kan na reiniging (en bemesting) gebruikt worden als voedingswater.

 • Bassins van aarden wallen met drainage om grondwater en gassen onder het bassin te verwijderen. Bassins worden voorzien van pvc of pe folie. Tegen algengroei kan het bassin afgedekt worden. De duiken worden bekleed met taludbekleding.
 • Stalen silo’s (evt met coating). Ook deze voorzien van pvc of pe folie en een afdekzeil.
 • Ondergondse opslag, na filtering wordt op ca. 30 meter diepte een ondergrondse buffer aangelegd.

De reiniging kan met UV licht of door verhitten. UV-C licht (golflengte 254 nm) verandert het DNA van micro-organismen zodat deze afsterven. Het water stroomt door een rvs belichtingskamer.