Dynamo

Een dynamo werkt volgens het inductie principe.
Een elektrische stroom bestaat uit vrije elektronen. Dit zijn de energie dragende deeltjes door de elektriciteitsdraad.
Deze vrije elektronen zijn gevoelig voor een bewegende magneet (veranderend magnetisch veld).
Vrije elektronen onder invloed van een bewegende magneet gaan zich verplaatsen (spoel), dit is een stroompje, er ontstaat op deze manier een wisselstroom.