Belastingen

Belastingen op de kas

 • Eigen gewicht; draagconstructie, gevel en dek.
 • Wind- en sneeuwbelasting (sneeuw 250 N/m2 = 2,5 cm water). Bij veel sneeuwval moet er sneeuw weggestookt worden.
 • Gewassen
  Bij berekening van tralieligger wordt uitgegaan van een standaard gewasbelasting van 150 N/m2 (tros/vleestomaten 200 N/m2, aardbei-emmers 300 N/m2).
  Als er horizontale draden worden toegepast moet er rekening gehouden met trekkrachten op de kopgevels. Gewasdraden worden in onbelaste toestand met de hand strakgetrokken. In principe mogen ze niet worden nagespannen (in belaste toestand).
  De doorhang; vakmaat 3,0 (11 cm) / 4,0 (15 cm) / 4,5 (20 cm). Als de draad teveel doorhangt kan er een tweede draad boven komen die met haakjes wordt gekoppeld.
  Ook de gewasbogen moeten de juiste doorhang hebben. De hoekkolom moet een koppelbalk krijgen (tot aan eerste kruisschoorvak in kopgevel) omdat hij maar aan één kant belast wordt.
 • Installaties

Voor de installatiebelasting wordt gerekend met 220 N/m2; 150 N/m2 voor het water, de goten en het teeltmedium en 70 N/m2 voor de overige installaties.
Permanente belastingen;
Verwarming (en uitzetting), scherminstallaties, assimilatie belichting, regenleidingpijpen, teeltgoten (aan tralieliggers), transportleidingen en kabelgoten, koeling, CO2, luchting
Veranderlijke belastingen;

Transportrail (per bevestigingspunt 1250 N), de spuitrobots, dekwassers, luchting en scherming bij het openen en sluiten

NEN 3859 Tuinbouwkassen, constructieve eisen.

 • Toepassingsgebied en algemene bepalingen
 • Soorten belastingen op de kas met de belastingcombinaties en veiligheidsfactoren
 • Voorschriften voor de toegepaste materialen
 • Vervorming, verplaatsingen en toelaatbare maatafwijkingen

Casta
Kassenbouw; controle of materialen en constructie aan NEN 3859 2e druk voldoen
Kolommen en poeren, kruisschoorvakken, traliespanten, kop en zijgevels incl. fundering.
Samenvatting maakt onderdeel uit van de offerte.

Mathcad voor omhulling en sterkte glas.

Beide programma’s ontwikkeld door TNO (ism Hagelunie en branch)

Uitzetting
Glas heeft lineaire uitzettingcoëfficiënt van 9×10-6 per 1 graad C.
Als 1 m glas 10 graden opwarmt dan; 1000 x 10 x 9×10-6 = 0,09 mm.
Dus ca. 1 mm/m1 uitzetting op 100 graden temperatuurverschil.

Aluminium =  23 x10-6 per 1 graad C.
Dus ca. 23 mm/m1 uitzetting op 100 graden temperatuurverschil.

Staal = 12 x10-6 per 1 graad C. .
Dus ca. 12 mm/m1 uitzetting op 100 graden temperatuurverschil.