Bouwstijlen

Wat is een bouwstijl?

Een bouwstijl is niets anders dan een hulpmiddel om een indeling van de gebouwen om ons heen te maken.
Eigenlijk is het bijna altijd achteraf dat een bepaalde bouwstijl benoemd wordt en lopen de verschillende stijlen zelden netjes in elkaar over maar overlappen ze elkaar of lopen ze gelijk op.
Het is ook niet zo dat een gebouw altijd in een eenduidige stijl gebouwd is, kathedralen bijvoorbeeld werden gebouwd in een tijdsbestek van soms wel honderden jaren en tijdens de bouw veranderde men nogal eens van inzicht en van ontwerp.
Ook zijn oude gebouwen meestal verbouwd of gerestaureerd en heeft men er andere stijlen aan toegevoegd volgens de toen heersende smaak en stijlopvattingen.
Zelfs in een relatief korte periode zijn stijlen en stijlopvattingen erg veranderlijk, wie een oud huis heeft en tijdens een verbouwing met bijvoorbeeld de originele deurkrukken naar de ijzerwinkel gaat zal merken dat die zeer moeilijk te krijgen zijn, stijl is aan een constante verandering onderhevig.
Wat uiteraard niet wil zeggen dat we niet regelmatig teruggrijpen naar het verleden om inspiratie op te doen, om de zoveel tijd zijn er stromingen in de bouwkunst zoals de neo-stijlen, die oude tijden doen herleven.

Bouwstijlen zeggen ook iets over de tijdsgeest, we zien vaak dezelfde stijlverdelingen terug in andere kunstvormen zoals de schilderkunst.

Ook zeggen bouwstijlen iets over de manier waarop een samenleving functioneert, zijn er veel rijken die mooie huizen kunnen laten bouwen, is er een bepaalde politieke overtuiging, dit speelt allemaal een rol bij de ontwikkeling van bouwstijlen.

Nederland heeft een zeer rijke, uiteenlopende bouwhistorie. Door de eeuwen heen is er veel gebouwd en was er ook geld om verschillende mooie bouwwerken te bouwen. Hierdoor hebben we in Nederland een grote hoeveelheid monumenten,
die we soms wel eens als vanzelfsprekend beschouwen. Door er wat meer van af te weten en de verscheidenheid te
herkennen krijgen deze monumenten meer waarde en vallen ze ook meer op.

Romaanse Bouwkunst
Gotiek