Toegankelijkheid

Eisen Bouwbesluit

Toegankelijkheid (4.4)
Doorgang
Een doorgang naar een VG, VR, toilet, badruimte, bergruimte, buitenruimte, lift heeft een;
vrije doorgang > 0,85 m breedte en > 2,3 m hoogte.

Verkeersroute
Een verkeersroute heeft een breedte > 0,85 m en een hoogte > 2,3 m.
Als deze verkeersroute in een toegankelijkheidssector ligt is de breedte > 1,2 m.

Voor een woonfunctie;
Bij de toegang van een woongebouw begint van een gemeenschappelijke verkeersruimte met een vlak van 1,5 x 1,5 m. Een rolstoelgebruiker moet kunnen keren dus de gemeenschappelijke verkeersroute heeft een vlak van 1,5 x 1,5 aan de uiteinden.
Voor de doorgang naar een lift ligt een vlak van 1,5 x 1,5 m.

Een woongebouw heeft een toegankelijkheidssector als;
Een vloer van een verblijfsgebied hoger dan 12,5 m is,
Het woongebouw een GO > 3500 m2 heeft, deze GO ligt hoger dan 1,5 m.

Als de GO van een gebruiksfunctie samen met de in hetzelfde gebouw gelegen GO van andere gebruiksfuncties > 400 m2 is dan is 40% van het VG een toegankelijkheidssector (onderwijsfunctie 100%).
Een bijeenkomstfunctie voor alcoholgebruik met een GO > 150 m2 heeft een toegankelijkheidssector.

Een gebruiksfunctie met een toegankelijkheidssector heeft ten minste een integraal toegankelijke toiletruimte (geldt niet voor woonfunctie).

Een liftkooi in een toegankelijkheidssector is > 1,05 x 2,35 m
Bij een woongebouw met meer dan 6 woonfuncties is de liftkooi > 1,05 x 2,05 m
De loopafstand vanaf de toegang van een woonfunctie naar een lift is 90 m.