Schadelijke omstandigheden

Eisen Bouwbesluit

Bescherming tegen ratten en muizen (3.10)
Geen openingen > 10 mm in de uitwendige scheidingsconstructie.
Uitzondering; uitmonding ventilatie, rook, de ontluchting van de riolering en voor een verblijfsplaats voor beschermde dieren (flora en faunawet).
Er dient een funderingsscherm tot 0,6 m onder het maaiveld aangebracht te worden.