Gevel en dek

De gevel en het dek vormen de omhulling van de kas.

Gevels

 • Glas in gevels altijd vierzijdig opgelegd
 • Horizontale gevelroede toepassen (geen H stapelprofiel) en
 • Glas goed aan roeden bevestigen;
  • Mbv sponning diepte min. 7 mm
  • Mbv oplegvlak (winddruk) en glasklemmen/glasveren (windzuiging) om de 550 mm
  • Mbv oplegvlak en afdekstrip (voldoende sterk PVC), dan geen glasklemmen nodig
  • Gevelglas breder dan 800 mm wordt op rubberblokjes (min 50 m lang) gesteld, de gevel zal iets vervormen, glas is stijf en in de hoekpunten kunnen contactkrachten ontstaan die door rubber worden opgevangen.
  • De gevel wordt uit de hoeken met half glas worden beglaasd over een lengte van min. 2 m.
  • Als afstand tussen bovenste kopgevelgording en goot > 80 mm dan moet de kopgevelroede voldoende sterk aan de goot en gording worden bevestigd anders te flexibel.

Twee soorten gevelroeden; slimline en NEN 2e druk

Bij aluminium altijd RVS schroeven gebruiken.

Dek

 • Het dek wordt met gedeeld glas beglaasd over een afstand die tenminste gelijk is aan de kolomhoogte.
 • Het dek langs de zijgevels moet over de volle lengte en aan weerszijde van de nok met gedeeld glas worden beglaasd. Bij een voldoende sterke kokernok kan hier mogelijk van worden afgeweken.
 • Bij een kas tegen kas of aanbouw bedrijfsruimte gelden andere regels.

Roeden moeten voldoende sterk zijn. Vaak zitten er in het dek verschillende roeden. Bij half glas in de randvelden gebruikt men vaak normale roeden, is het breder (2/3 of 3/5) dan worden zwaardere roeden gebruikt.

In de randvelden (kop- en zijgevel) moeten ook aangepaste luchtramen worden toegepast. Bij kassen tot een hoogte van 4 m en een vakmaat van 4,5 of 5 m en een spantrailmechaniek hoeven de eerste luchtramen niet te worden aangepast.
In de randvelden moeten de ‘ blinde roeden’  achter de luchtramen altijd worden vastgezet aan de nok.

Bij een breedkapper geldt het volgende ;

 • Als de ruiten tweezijdig worden opgelegd dan geldt bij van goot tot luchtramen doorlopende roeden een max. glasbreedte van 0,73 m
 • Bij glas breder dan 1 m moeten de ruiten 4-zijdig worden opgelegd. Er worden dan tussen de roeden dwarsroeden ter ondersteuning aangebracht.
 • Het dek boven het eerste vak vanaf de kopgevels moet over een afstand van ten minste de kolomhoogte met half glas worden beglaasd.
 • In het eerste dekvlak vanaf de zijgevel worden over de volle lengte ten minste de onderste twee ruiten met gedeeld glas beglaasd tenzij hier speciale zware dekroeden voor worden gebruikt.

Stormbeveiliging
G-N-G verbinding
De Goot-Nok-Goot verbinding is bedoeld om het dek te borgen tegen windzuiging. Deze moeten binnen 10 cm van het roedenpaar worden aangebracht om belasting op het glas te voorkomen.
Ook wordt er wel een schuin geplaatste G-N-G verbinding toegepast als schoor tegen het verplaatsen van de nok in de lengte richting. De schuinstand moet dan min. 1 m zijn.
Meestal aan beide kopgevels toepassen, ook in verband met nok opsteken (fixeren).
Bij aluminium goten zijn er soms voldoende sterke verbindingen zodat ze niet nodig zijn.

Kasdekverbindingen
Om gaten in het dek (door windzuiging) te voorkomen moeten de roede-nok en roede-goot verbindingen goed zijn. In de nok worden momentvaste verbindingen gemonteerd, hierdoor minder doorbuiging en dus lichtere roeden. Bij luchtramen is geen roedenpaar en kan dus geen momentvaste verbinding worden gemaakt, hier zwaardere roede.
Op de hoeken van het dek is de zuiging het grootst, de dakhoekroeden moeten extra stevig gemonteerd worden. Dit kan door de dakhoekroeden vast te zetten op de goot, de nok en de kopgevelroeden.

Beglazen
Het glas is bij voorkeur prefab gesneden (gelijkmatig). De glasdikte van blank glas is min. 4,0 mm met een tolerantie van 0,2 mm. De standaard glasafmetingen hebben een afwijking (in de breedte en de lengte) van max. 1 mm.
Gehard glas met name bij tuincentra ed. waar veiligheid extra belangrijk is en soms is het goedkoper om ipv gedeeld glas gehard glas toe te passen. Ook wanneer er hele grote ruiten toegepast worden.

Winddruk, windzuiging
Wind op de kopgevel veroorzaakt aan het begin van het dek verhoogde windzuiging.
Wind op de zijgevel veroorzaakt aan de zijkant van het dek verhoogde windzuiging.
Wind op de hoek veroorzaakt op de zijgevel verhoogde windzuiging.
Op de hoeken, aan de randen van de kas dus meer windbelasting. Hier gedeeld glas toepassen (ook om uitzetting op te vangen).