Bestek

Een geschreven bestek is een uitgebreide technische omschrijving en vormt samen met de (bestek) tekeningen en rapporten de bestekset.
Een bestekset wordt gebruikt om een prijs te krijgen bij de aannemer en is een belangrijk contractstuk in het bouwproces.

De aannemer mag in principe gelijkwaardige oplossingen kiezen tenzij voorgeschreven staat dat dit niet mag.
Dit geldt voor leveranciers van producten maar ook voor bv onderaannemers.

Indeling Stabu

0.         Post
Specificaties

  • Omschrijving materiaal
  • Hoe te bevestigen
  • Hoe afgewerkt

0.1          Bouwdeel
Waar komt het voor

01-04    Algemene, administratieve en juridische bepalingen

05-88     Standaard technische bepalingen

Hoofdstukken

01        Voor het werk geldende voorwaarden
05        Bouwplaatsvoorzieningen
10        Stut- en sloopwerk
12        Grondwerk
14        Buitenriolering en drainage
15        Terreinverhardingen
16        Beplanting
17        Terreininrichting
20        Funderingspalen en damwanden
21        Betonwerk
22        Metselwerk
23        Vooraf vervaardigde steenachtige elementen
24        Ruwbouwtimmerwerk
25        Metaalconstructiewerk
26        Bouwkundige kanaalelementen
30        Kozijnen, ramen en deuren
31        Systeembekledingen
32        Trappen en balustraden
33        Dakbedekkingen
34        Beglazing
35        Natuur- en kunststeen
36        Voegvulling
37        Na-isolatie
38        Gevelschermen
40        Stukadoorwerk
41        Tegelwerk
42        Dekvloeren en vloersystemen
43        Metaal- en kunststofwerk
44        Plafond- en wandsystemen
45        Afbouwtimmerwerk
46        Schilderwerk
47        Binneninrichting
48        Behangwerk, vloerbedekking en stoffering
50        Dakgoten en hemelwaterafvoeren
51        Binnenriolering
52        Waterinstallaties
53        Sanitair
54        Brandbestrijdingsinstallaties
55        Gasinstallaties
56        Perslucht- en vacuüminstallaties
57        Technische inrichting
60        Verwarmingsinstallaties
61        Ventilatie- en luchtbehandelingsinstallaties
62        Koelinstallaties
68        Regelinstallaties
70        Elektrotechnische installaties
75        Communicatie- en beveiligingsinstallaties
78        Gebouwbeheersystemen
80        Liftinstallaties
81        Roltrappen en roltrappen
82        Hef- en hijsinstallaties
83        Goederentransport- en distributiesystemen
84        Gevelonderhoudinstallaties