Bereikbaarheid

Eisen Bouwbesluit

Bereikbaarheid voor hulpdiensten (6.8)
Eisen omschreven voor;
Brandweeringang
Bereikbaarheid hulpdiensten
Opstelplaats brandweervoertuigen
Brandweerlift; een gebouw met een VG > 20 m heeft een brandweerlift.

Bereikbaarheid voor gehandicapten (6.10)
Ten minste één route tussen de toegang van de toegankelijkheidssector en de openbare weg hfft een breedte > 1,1 m en een hoogteverschil van max 0,02 m (anders hellingbaan).
De doorgang naar de toegankelijkheidssector heeft een breedte > 0,85 m en een hoogte > 2 m.

Tegengaan van veelvoorkomende criminaliteit (6.11)
De toegang van een woongebouw heeft een zelfsluitende deur die niet van buitenaf zonder sleutel geopend kan worden.
Ten minste een toegang van een woongebouw heeft aan de buitenkant een intercom die in de woning waarneembaar is en waarmee de deur kan worden geopend.

Bij een bestaand woongebouw heeft een afsluitbare toegang een zelfsluitende deur die niet van buitenaf geopend kan worden en heeft een bel aan de buitenkant.

Veilig onderhoud (6.12)
Onderhoud moet veilig kunnen worden uitgevoerd, als hiervoor gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen nodig zijn dienen deze te worden aangebracht, hiervoor kunnen bij ministeriële regelgeving voorschriften voor worden gegeven.