Offerte

Er wordt niet gewerkt met inschrijving en aanbesteding maar met offertes.
In de offerte (belangrijk contractstuk);

 • Geldigheidsduur offerte
 • Transportrisico bij aanvoer materialen
 • Verzekering tijdens de bouw
 • Opslag bouwmaterialen (en verantwoordelijkheid hiervoor)
 • Begindatum bouw en opleverdatum
 • Aanneming, goedkeuring, oplevering en termijnbetalingen
 • Benodigde vergunningen (wie)
 • Aansprakelijkheid gebreken materialen en constructies
 • Opdrachtwijzingen tijdens de bouw
 • Meer- en minderwerk
 • Afspraken bij faillissement teler of kassenbouwer
 • Termijnen waarbinnen gebreken worden hersteld

Vaak ook een samenvatting van de berekeningen met Casta.

Opbouw offerte

1          Inhoudsopgave
2          Algemene projectinformatie
3          Normen, belastingen en uitgangspunten
4          Fundering
5          Onderbouwconstructie
6          Aluminium dek- en gevelsystemen
7          Kasbedekking
8          Luchtmechaniek
9          Hemel- en condenswaterafvoer
10        Deuren en kozijnen
11        Diversen
12        Prijs
13        Opties
14        Opruimen bouwplaats
15        Verzekering
16        Algemeen
17        Reparatie convenant
18        Normeringen
19        Condities

 

In principe is de opdrachtgever (teler) verantwoordelijk voor de technische uitvoering en de Arbo.