Vocht

Eisen Bouwbesluit

Vochtwering (3.5)
Vocht van buiten
De uitwendige scheidingsconstructie (ook naar kruipruimte) van een VG, toilet- of badruimte is waterdicht volgens NEN 2778.
Vanuit de kruipruimte mag de specifieke luchtvolumestroom ten hoogste 20.10-6 m3/m2s zijn, volgens NEN 2690.
Vocht van binnen
De thermische schil heeft geen kleinere binnenoppervlakte temperatuurfactor dan 0,5 (woonfunctie 0,65), dit ter voorkoming van koudebruggen. Dit geldt niet voor ramen en deuren.
Een scheidingsconstructie van een toilet- of badruimte heeft aan de zijde die grenst aan die ruimte tot 1,2 m boven de vloer een wateropname < 0,01 kg/m2s1/2 en nergens > 0,2 kg/m2s1/2.
Bij een douche of bad geldt een hoogte van 2,1 m met een breedte van 3 m.
Eea volgens NEN 2778.