Voorzieningen

Eisen Bouwbesluit

Voorziening voor het afnemen en gebruiken van energie (6.2)
Een voorziening voor elektriciteit voldoet aan NEN 1010 (laagspanning) en NEN 1041 (hoogspanning, bij bestaande bouw V 1041)
De aansluiting op hoofdnet voor elektriciteit < 100 m (of > 100 en kosten gelijk)

Een voorziening voor gas voldoet aan NEN 1078 (druk ten hoogste 0,5 bar, bij bestaande bouw NEN 8078) en NEN-EN 15001-1 (druk tussen 0,5 en 40 bar, bij bestaande bouw NEN 2078).
De aansluitingen, doorvoeren en mantelbuis voldoen aan NEN 2768.
De aansluiting op hoofdnet voor gas < 40 m (of > 40 en kosten gelijk)

Flatkast is de elektra-verdeler voor de woningen.
Nuts = (algemeen nut) elektriciteit, gas en drinkwater en telecom

Watervoorziening (6.3)
Een voorziening voor drinkwater en/of warm tapwater voldoet aan NEN 1006
De aansluiting op hoofdnet voor watervoorziening < 40 m (of > 40 en kosten gelijk)

Afvoer huishoudelijk afvalwater en hwa (6.4)
Een gebruiksfunctie met een toilet- of badruimte heeft een afvoervoorziening met een capaciteit, lucht- en waterdichtheid en uitmonding en ontspanningsleiding volgens NEN 3215 (bij bestaande bouw kan elk toestel binnen 5 minuten worden geleegd)

Een dak heeft een voorziening voor opvang en afvoer van hemelwater volgens NEN 3215, als dit binnen een bouwwerk gelegen is is deze voorziening lucht- en waterdicht.