Geluidssterkte

De geluidssterkte geeft de grootte van de drukverandering aan, tussen 20 uPa (gehoordrempel) en 200 Pa (pijngrens) geluiddrukniveau L in decibel.

1 decibel is het kleinste verschil tussen twee geluidsdrukniveaus dat net waarneembaar is (2a3dB)
gehoordrempel is 0 dB, pijngrens 140 dB
frequentie in Herz
aantal drukveranderingen per seconde, tussen 20 en 20000 Hz
dit frequentiegebied wordt opgedeeld in 10 octaafbanden, een octaaf geeft een verdubbeling van de frequentie weer. Een octaafband wordt aangeduid met z’n middenfrequentiegeluidssterkte