Verblijfsgebied en verblijfsruimte

Eisen Bouwbesluit

VG en VR (4.1)
Een woonfunctie heeft een VG (niet gemeenschappelijk) > 18m2.
Van de gebruiksoppervlakte (GO) van een gebruiksfunctie is min 55 % VG.

VG > 5 m2 vloeroppervlakte
VG en VR > 1,8 m breedte en 2,6 m hoogte
Bij een woonfunctie ligt in ten minste een VG een VR > 11m2 en min 3 m breedte (woonmatje 3,3 x 3,3 m).