Geothermie

Diep in de aarde is het warm, deze warmte kan gebruikt worden voor de energievoorziening.
Soms komt deze warmte dicht aan de oppervlakte (in vulkanische streken).
De kern van de aarde is zo’n 2.000-10.000 graden C.
Juridisch gezien valt geothermie onder de mijnbouwwet en gaat om dieptes vanaf 500 meter. In de praktijk gaat het in Nederland om dieptes vanaf ca. 1.500 meter.
In de aardkorst neemt de temperatuur toe met 31 graden C per km (temperatuur = 10 + 31 graden per km). Deze warmte kan (zonder warmtepompen) gebruikt worden voor verwarming. Vanaf 3 km diepte kan de warmte ook gebruikt worden voor de productie van elektriciteit.
Er komt bij het gebruik van aardwarmte geen CO2 vrij.

Werking
Er is een productieput en een injectieput nodig (putten doublet); in de productieput wordt verwarmd water opgepompt  en via de injectieput wordt het afgekoelde water teruggepompt. Op deze manier wordt er per saldo geen water onttrokken aan de diepgelegen grondlaag (in principe een watervoerende zandsteenlaag).
Bovengronds wordt het warme water door een warmtewisselaar afgegeven aan het verwarmingssysteem. Vaak staan hier ook hulpketels bij.

Locaties
2007     Bleiswijk, A+G van den Bosch (1700 meter diepte, 60 graden, 200 m3 per uur)
2009     Lansingerland, A+G van den Bosch (1800 meter diepte, > 65 graden, 130 m3 per uur)
2012     Aardwarmte Den Haag (2000 m diepte, ca 75 graden)
Op meerdere locaties proefboringen.