Stallingsruimte fietsen

Bij utiliteitsgebouwen hoeft volgens het bouwbesluit 2012 geen stallingsruimte voor fietsen meer te worden gemaakt, dit wordt voortaan in bestemmingsplannen geregeld. Als overgangsregeling zijn tot 1 januari 2017 de voorschriften uit het bouwbesluit 2003 geldig.

Een stallingsruimte voor fietsen mag binnen (nevenfunctie, overige gebruiksfunctie) of deel van een buitenruimte zijn en mag gemeenschappelijk zijn.
Grofweg is de oppervlakte van de stallingsruimte 3xGO / 100 m2 (bij B3).
De stallingsruimte > 2 m2, de breedte min 0,8 m en de hoogte min 2,1 m.