Generator

Heel algemeen is een generator een machine die mechanische energie (die binnenkomt via een draaiende as) omzet in elektrische energie.

Inductie; wanneer een elektrische geleider door een magnetische veld beweegt (of een geleider in een veranderend magnetisch veld) wordt in die geleider elektrische spanning opgewekt. Bij een gesloten kring gaat er stroom vloeien (dynamo).

De generator kan 400 V of 10,5 kV spanning (netspanning) afgeven. Als de elektriciteit alleen gebruikt wordt voor het bedrijf zelf (assimilatie) zal een 400 V generator gebruikt worden.