Ketel

Warmtebron voor een cv installatie, rookgassen kunnen worden gebruikt voor CO2 dosering.
Een (gas)brander verwarmt water (in de warmtewisselaar) in een gesloten systeem, dit wordt met een circulatiepomp door het systeem geleid. De temperatuur wordt geregeld met een thermostaat die de gastoevoer regelt.
Een shuntpomp zorgt ervoor dat ervoor dat het water in de ketel circuleert (3x per uur) om te voorkomen dat er te grote temperatuurverschillen ontstaan.

Bij een HR ketel is het koude retourwater in een warmtewisselaar voor te verwarmen met de rookgassen in een rookgascondensor. De gassen condenseren hierbij en deze condens moet worden afgevoerd.

Een combi ketel levert ook warm tapwater.