Pomp

Een pomp is een werktuig dat een vloeistof of gas verplaatst door er energie aan af te geven in de vorm van een drukverhoging of een snelheidsverhoging. Pomp voornamelijk gebruikt voor vloeistoffen, bij gassen spreekt men van een compressor (drukverhoging) of een ventilator (snelheidsverhoging).
Een fietspomp is eigenlijk een compressor.

Zuigerpomp
Verplaatst vloeistof of gas dmv een zuiger. Bevatten twee of meer kleppen.

Centrifugaalpomp
Turbopomp (turbinepomp), verplaatst vloeistof of gas dmv een ronddraaiend schoepensysteem. Turbopompen hebben hoge debieten (doorstroom) maar lage opvoerdrukken.
Ook wel circulatiepomp;
Meestal natte pomp; lagers worden gesmeerd met water uit de installatie, hierbij is de waaier direct gekoppeld aan de rotor van de elektromotor.
Rotor en stator (stilstaand) gedeelte. Stator bestaat uit een weekijzeren kern met daaromheen de driefasen wikkelingen.