Fundering

Het gewicht van de kas, windbelasting (druk en zuiging), sneeuwbelasting en gebruiksbelasting (systemen) wordt door de fundatie overgedragen op de draagkrachtige laag.
Eerst wordt er een sondatie gemaakt om de draagstructuur van de ondergrond te bepalen.

Heipalen
Kleefpalen; dennenhouten palen, ruw dus veel grondweerstand
De kop van de heipaal zit minimaal 1,5 m onder het maaiveld.
Op de paal een poer, gestort of prefab oplengers.
Op draagkrachtige laag (op stuik)
Op draagkrachtige laag korte betonpalen in een betonprop. De betonpaal steekt max. 450 mm             boven de grond uit.

Randfundering
INWG
Doorgaand min. 0,15 x 0,3 m (bij spanten > 9,6 m is de breedte min. 0,2 m). Minimaal 50 mm van de randbalk zit onder het maaiveld.
Op boorpalen (pulspalen), min. lengte is 0,7 m (bij 8 m spant) tot 1,5 m (bij heipalen).

Randfundering prefab (cassetten)
Prefab betonpaal in prop. Aan de betonpaal worden de afdichtingsplaten bevestigd.
Bij kassen met spant t/m 8 m is de betonprop min. diameter 0,4 m en hoogte 0,8 m.
Bij kassen met spant van 12,8 m is de betonprop min. diameter 0,8 m en hoogte 1 m.

Fundering van beton B15 stampbeton (in kist aangestampt) moet binnen enkele uren zijn verwerkt.
Of gietbeton B25.
Het beton moet worden verdicht. Beton jonger dan een week mag niet bevriezen en niet te sterk uitdrogen.
Om krimpscheuren tijdens het drogen te voorkomen moet er om de 40 m een dilatatie worden aangebracht (verticaal plaatje tempex meestorten).

Wapening
Boven en onderstaaf min. rond 10 mm en haarspeldwapening bij boorpaal en randbalk.
Bij de kruisschoren worden zwaardere poeren en een koppelbalk toegepast.

De stalen kolommen worden verankert aan de fundering. Deze ankers aan wapening of min. 0,2 m in het beton. Liever geen strippen met slobgaten (anders ringen aan beide zijden). Ook chemische ankers kunnen.

De verbinding tussen gevel en constructie;

  • Elke verticale gevelroede moet aan de voetregel zijn bevestigd en de zijgevel moet per vakmaat minimaal 2 x aan de fundering worden gekoppeld.
  • De kopgevel moet tenminste 2 x per kapmaat aan de fundering zijn gekoppeld
  • De afstand tussen koppeling met fundering en de rand van de balk is min. 50 mm

Over het algemeen zit het afschot (ca. 2 mm/m1) in de fundering opgenomen zodat alle kolommen van dezelfde lengte kunnen zijn. Vaak is het afschot vanaf het midden tweezijdig naar de kopgevels, sowieso bij kassen langer dan 65 m.
Bij afschot naar één kant mogen de eerste drie vakken (op het hoogste punt) horizontaal zijn.
Bij tweezijdig afschot mogen 5 vakken in het midden horizontaal zijn.