Ventilatie

Eisen Bouwbesluit

Luchtverversing (3.6)
Woonfunctie volgens NEN 1087;
VG > 0,9 dm3/s per m2 vloeroppervlakte met min 7 dm3/s.
VR > 0,7 dm3/s per m2 vloeroppervlakte met min 7 dm3/s.
Voor de overige gebruiksfucties geldt een capaciteit per persoon, bv voor winkelfunctie 4 dm3/s per persoon.
Toiletruimte > 7 dm3/s, badruimte > 14 dm3/s.
VR met een kooktoestel > 21 dm3/s.

De toevoer van verse lucht veroorzaakt in (de leefzone van) het VG een luchtsnelheid < 0,2 m/s.
De capaciteit van de voorziening van luchtverversing van een VG of VR is regelbaar. Min 10%, max 100% en twee standen daar tussen.

Gemeenschappelijke verkeersruimte heeft een niet afsluitbare luchtverversing > 0,5 dm3/s per m2 vloeroppervlakte (woonfunctie).
Ruimte met een gasmeter heeft een niet afsluitbare luchtverversing > 1 dm3/s per m2 vloeroppervlakte met min 2 dm3/s.
Schacht voor een lift heeft een niet afsluitbare luchtverversing > 3,2 dm3/s per m2 vloeroppervlakte.
Ruimte voor opslag van huishoudelijk afval > 1,5 m2 heeft een niet afsluitbare luchtverversing > 10 dm3/s per m2 vloeroppervlakte.
Een stallingsruimte voor motorvoertuigen < 50 m2 heeft een niet afsluitbare luchtverversing > 3 dm3/s per m2 vloeroppervlakte.

Ventilatieroosters bij natuurlijke ventilatie
De geluidswering in Dn,e,A. Als deze waarde Dn,e  26 dB(A) en de roosters worden niet al te lang dan zal de basiseis van 20 dB gehaald kunnen worden. Is er bij geluidsbelaste gevels een hoger eis (>23 dB) dan zullen susroosters of akoestische roosters toegepast moeten worden (Dn,e  36 dB(A)).

Plaats van de opening;
De verdunningsfactor is < 0,01 bij de instroomopening van de toevoer voor luchtverversing voor de afvoeren van luchtverversing en rookgas bij gasgestookte toestellen.
De verdunningsfactor is < 0,15 voor de afvoeren van rookgas bij toestellen met andere brandstof.
Dit betekent dat er niet meer dan 0,1 % verontreinigde binnenlucht of rook in de verse lucht zit.
Een instroom- en uitstroomopening liggen > 2 m uit de perceelgrens, gemeten loodrecht op de scheidingsconstructie. Dit geldt niet voor een dak, bij een weg ed. wordt tot hart weg gemeten.

De toevoer van verse lucht komt in principe rechtstreeks van buiten (bij niet-gemeenschappelijk VG mag 50% via ander of via verkeersruimte).
De afvoer van de lucht komt in principe rechtstreeks van buiten.
Bij een liftschacht mag dit via de machinekamer.

Spuiventilatie (3.7)
Voor woonfunctie, kinderopvang en onderwijs geldt is er een voorziening nodig om sterk verontreinigde lucht snel af te kunnen voeren volgens NEN 1087.
Een VG heeft een spuivoorziening met een capaciteit > 6 dm3/s per m2 vloeroppervlakte.
Een VR heeft een spuivoorziening met een capaciteit > 3 dm3/s per m2 vloeroppervlakte.
Bij een VR is ten minste een van de beweegbare constructie onderdelen een raam.
De opening ligt > 2 m uit de perceelgrens, gemeten loodrecht op de scheidingsconstructie. Bij een weg ed. wordt tot hart weg gemeten.

Woonfuncties dienen ten minste te worden gespuid met één raam. Een deur wordt niet meer gezien als spuicapaciteit.

Toevoer van verbrandingslucht en afvoer van rookgas (3.8)
Verbrandingstoestel met nominale belasting < 15 kW, voor kooktoestel (en bij bestaande bouw ook warmwatertoestel) geen eisen voor de toevoer van verbrandingslucht, dit is al afgedekt met de ventilatie.
Verbrandingstoestel met nominale belasting < 130 kW, de toevoer van verbrandingslucht wordt bepaald middels tabel 3.50.1 volgens NEN 1087.
Verbrandingstoestel met nominale belasting > 130 kW, de toevoer van verbrandingslucht heeft een capaciteit zodat de verbranding doeltreffend is (functionele eis).

Voor een open haard kan volgens NEN 2757 de forfaitaire waarde van 15 kW worden aangehouden;  de benodigde toevoer is dan 15 x 2,8 = 42 dm3/s (tabel 3.50.1).