1. Algemeen / begrippen

Gebruiksgebied
Naast de bestaande begrippen ‘verblijfsgebied’ en ‘verblijfsruimte’ zijn er vijf nieuwe begrippen voor de nadere indeling van een gebruiksfunctie gekomen: gebruiksgebied, functiegebied, bedgebied, functieruimte en bedruimte.
Deze nieuwe begrippen zijn van belang voor het stellen van eisen die recht doen aan het kenmerkende gebruik van die specifieke ruimten.

Gebruiksgebied (voorheen was een gebruiksgebied een verblijfsgebied), bestaat uit;

  • functiegebied (een functiegebied is een (deel van) een gebruiksgebied dat bestemd is voor kenmerkende activiteiten van dat verblijfsgebied en niet is bestemd voor het verblijven van personen)
  • verblijfsgebied (deel van gebruiksgebied bestemd voor het verblijven van personen)
  • bedgebied (verblijfsgebied voor slapen of aan bed gebonden patienten)
  • onbenoemde ruimte (een ruimte die niet in het bouwbesluit wordt genoemd, binnen een gebruiksgebied is het onderdeel van het functie- of verblijfsgebied)

Niet in een gebruiksgebied (wel in gebruiksfunctie);

  • toiletruimte
  • badruimte
  • verkeersruimte (hoewel in een gebruiksgebied dus geen verkeersruimte mag liggen, mag wel een gang worden gemaakt, dit is dan een ruimte waardoor een verkeersroute voert)
  • technische ruimte

Personenbenadering i.p.v. bezettingsgraadklassen
In het Bouwbesluit zijn de bezettingsgraadklassen vervangen door een personenbenadering.
Voor niet tot bewoning bestemde gebruiksfucties wordt het minimale aantal personen per m2 verblijfsgebied opgegeven (art.1.2).
Daarnaast heeft een ruimte een maximaal aantal personen; voor een ruimte zonder zitplaatsen is ten minste 0,25 m2 vloeroppervlakte beschikbaar (art.7.13).

Bedgebied en bedruimte
Bedgebied is een verblijfsgebied bestemd voor bedruimten; bestemd voor slapen of het verblijven van aan bed gebonden patiënten.
Naast de gewone eisen voor VG en VR gelden aanvullende eisen.
In een bedgebied kunnen zich ook andere verblijfsruimte dan bedruimten bevinden.