Proces

PVE

 • Het gewas
  Groenten, bloemen, fruit, potplanten, boomkwekerijgewassen
 • Situatie
 • Gemeentelijke verordeningen
  Bouwaanvraag kan geweigerd worden als de kas niet voldoet aan;

  • het bestemmingsplan (agrarische bestemming met mogelijkheid glastuinbouw)
  • gemeentelijke bouwverordening
  • milieuverordeningen (verontreiniging grond- opp. Water)
  • Aan- afvoerwegen, plaats bedrijfsruimte en ketelhuis
  • Uitbreidingsmogelijkheden
  • Intern transport
  • Verwarmingssystemen
  • Energiebesparing
  • Ventilatie

Ontwerp

 • Vorm en afmetingen (bouwkundig, constructief, installaties)
 • Raming kosten en tijd

Uitwerking
Bestek, in overeenstemming tot bindende afspraken over;

 • Uitvoeringsvoorwaarden
 • Kwaliteit
 • Begin- en opleveringsdatum
 • Algemene en technische voorwaarden

Realisatie

 • Fabrieks- en uitvoeringstekeningen
 • Detailplanning
 • Bouw
 • Inregelen
 • Oplevering vastgelegd in rapportage
 • Overdracht (garanties)

Beheer

 • Nazorg