Bouwkosten

Stichtingskosten
Bestaan uit;
Grondkosten
Verwervingskosten
Infrastructuur
Bouwrijp maken
Bouwkosten ( ook wel bouwsom, leges op berekend incl. btw)
Bouwkundige werken
Installaties
Vaste inrichting
Bouwkundige werken, installaties en vaste inrichting op het terrein
(De aanneemsom zijn de bouwkosten minus de zaken die buiten het bestek zijn gehouden)
Inrichtingskosten
Om het gebouw te kunnen gebruiken volgens bestemming (bv bedrijfsinstallaties)
Bijkomende kosten  
(Kosten die betrekking hebben op grondkosten, bouwkosten en inrichtingskosten)
Voorbereidings- en begeleidingskosten
Heffingen
Verzekeringen
Aanloopkosten
Financieringskosten
Risicoverrekeningen
Omzetbelasting

Begroting
Een begroting is een kostenoverzicht van het bouwwerk.
Een aannemer maakt een werkbegroting, een zo nauwkeurig mogelijke begroting bedoeld om een prijs neer te kunnen leggen (de basis voor de inschrijfbegroting) en om tijdens de uitvoering de uitgaven bij te kunnen houden.
In de voorbereidende fase van een project wordt er ook wel gewerkt met een elementenbegroting, hierbij wordt op bouwdeel begroot omdat nog niet alles bekend is maar er toch inzicht in de kosten moet zijn.
Een directiebegroting wordt gemaakt door de opdrachtgever en is bedoelt als tegenhanger van de inschrijfbegroting en gebruikt als controle hiervan.
De planning is bij begroten van groot belang.

Staartkosten
Indirecte kosten (niet toe te schrijven aan één post) in een begroting. Opgenomen aan het eind van een begroting. Dit zijn dus toeslagen over de netto bouwkosten.
De percentages zijn zeer afhankelijk van de grootte en aard van het project, hoe kleiner het project hoe hoger de percentages over het algemeen zullen zijn.
Algemene bouwplaatskosten (ABK)                                    8 %
Algemene bedrijfskosten (directievoering ed) (AK)    6 %
Winst en risico                                                                             4 %
CAR verzekering (Construction All Risk)                         0,5 %
BTW                                                                                                   21 %

Directe kosten zijn materiaal en arbeid.
Daarbij de opslagen ca. 17 %, daarover BTW berekenen.

Bepaling bouwsom (tbv leges, incl. btw)
Appartement of geschakelde woning    € 300-400,- per m3 / € 900-1200,- per m2
Vrijstaande woning    € 400-500,- per m3 / € 1100-1500,- per m2

Aanbouw/uitbouw    € 650- 750,- per m3 / € 1700-1900,- per m2
Dakkapel    € 3000-4500,- (2,5 m breed, dan per m € 1000,- erbij)

archidat.nl