Inbraakwerendheid

Eisen Bouwbesluit

Een woonfunctie biedt weerstand tegen inbraak (2.15)
Deuren, ramen en kozijnen (en daarmee gelijk te stellen constructie onderdelen) in een scheidingsconstructie van niet gemeenschappelijke ruimten die bereikbaar zijn voor inbraak volgens NEN 5087 hebben een inbraakwerendheid weerstandsklasse 2 volgens NEN 5096.