Buitenberging en buitenruimte

Eisen Bouwbesluit

Buitenberging (4.5)
Een woonfunctie heeft als nevenfunctie (overige gebruiksfunctie) een regenwerende (NEN 2778) en afsluitbare buitenruimte > 5 m2 met min breedte 1,8 m en min hoogte 2,3 m.
Deze berging dient om fietsen beschermd op te kunnen bergen.
Deze berging kan gemeenschappelijk zijn als VG woonfunctie < 40 m2 en de oppervlakte aan berging > 1,5 m2 per woonfunctie is (en min breedte 1,8 m en min hoogte 2,3 m).
Bij minder dan 4 woningen berging > 5 m2.
De berging is rechtstreeks bereikbaar via aansluitend terrein of een gemeenschappelijke verkeersruimte.

Buitenruimte (4.6)
Een woonfunctie heeft een niet-gemeenschappelijke rechtstreeks bereikbare buitenruimte (dus niet via verkeersruimte toegankelijk) > 4 m2 met een breedte min 1,5 m.
Deze buitenruimte kan gemeenschappelijk zijn als VG woonfunctie < 40 m2 en de oppervlakte aan buitenruimte > 1 m2 per woonfunctie is met een min van 4 m2 en min breedte 1,3 m. Deze is rechtstreeks vanuit de woning of via gemeenschappelijke ruimte toegankelijk.

? 20 mm eis