8. Bouw- en sloopwerkzaamheden

Deze voorschriften zijn vooral afkomstig uit gemeentelijke bouwverordeningen en zijn beter op de milieuvoorschriften afgestemd.

Het voorkomen van onveilige situaties en het beperken van hinder tijdens het uitvoeren van bouw- en sloopwerkzaamheden.

Veiligheidsplan (8.3)
Maatregelen tbv bouw- of sloopveiligheidsplan bevatten;

  • de afscheiding en afsluiting van het terrein
  • de bereikbaarheid en bruikbaarheid van bluswater en andere openbare voorzieningen
  • het stallen en afsluiten van machines, werktuigen, materialen en installaties zodat onbevoegden daar geen toegang toe hebben.
  • het waarborgen van de verkeersveiligheid
  • het voorkomen van vallende objecten
  • de nadere voorwaarden in artikel 1.29

Geluidhinder (8.4)
Bouw- of sloopwerkzaamheden die een geluidsniveau veroorzaken > 60 dB(A) in een VR van een aangrenzende woonfunctie of een aangrenzende gebruiksfunctie op een ander perceel worden uitgevoerd op werkdagen tussen 7.00 en 19.00 uur.
De max blootstelling in dagen;
< 60 dB(A); onbeperkt
> 60 dB(A); 50 dagen
> 65 dB(A); 30 dagen
> 70 dB(A); 15 dagen
> 75 – 80 dB(A); 5 dagen
Dit zijn waarden op gevels en terreingrenzen als bedoeld in de Wet geluidhinder.

Er kan hier ontheffing voor worden aangevraagd (tussen 19.00 en 7.00 uur en weekend en feestdagen) maar er dient dan altijd gebruik gemaakt te worden van de akoestisch gezien beste (stilste) technieken .