Brandveiligheidsinstallaties

Eisen Bouwbesluit

Tijdig vaststellen van brand (6.5)
Eisen omschreven voor;
Brandmeldinstallatie
Rookmelders

Vluchten bij brand (6.6)
Eisen omschreven voor;
Ontruimingsinstallatie
Vluchtrouteaanduidingen
Deuren in vluchtroutes

Bestrijden van brand (6.7)
Eisen omschreven voor;
Brandslanghaspels
Droge blusleiding
Bluswatervoorzieningen