Wat is een installatie

Een installatie is een niet-bouwkundige voorziening en noodzakelijk voor het functioneren van het gebouw.

Elektrotechnische installaties

  • laagspanning; verlichting (en noodverlichting) + WCD (220V) + overig (telecom, kabel)
  • hoogspanning

Werktuigkundige installaties

  • verwarming, SV/CV
  • mechanische ventilatie
  • koud- en warm tapwater
  • vuil- en hemelwaterafvoer