WKK

Levert zowel warmte als elektriciteit.
Thermisch rendement van een WKK is een stuk lager dan van een ketel, dit is een voordeel als je vooral CO2 of elektriciteit wilt produceren.
Over het algemeen is de WKK een gasmotor. Deze werkt volgens hetzelfde principe als een benzine motor, brandstof en luchtmengsel wordt ontstoken en drijft een zuiger aan. Een turbocharger is mogelijk (de hete uitlaatgassen drijven een luchtcompressor aan; de ingespoten luchtdruk wordt verhoogt).

Bij een WKK wordt de warmte nuttig gebruikt (een vb is stadsverwarming).

Bij CO2 dosering dienen de rookgassen eerst gereinigd te worden, deze moeten namelijk extreem schoon zijn.
Hiervoor gebruikt men katalysators; een katalysator met selectieve reductive om de stikstoffen te reduceren. Het ureum wordt ingespoten in de hete rookgassen. Het ureum wordt omgezet in ammoniak, die het NOx reduceert.
En een oxidekatalysator wordt gebruikt om CO en koolwaterstofverbindingen om te zetten.

Decentrale WKK; hierbij wordt de productie aangepast aan de warmtevraag. De elektriciteit die men zelf niet verbruikt wordt dan aan het net terug geleverd.