Daglicht

Eisen Bouwbesluit

Daglicht (3.11)
Daglichtoppervlakte woonfunctie volgens NEN 2057.
VG; equivalente daglichtoppervlakte > 10 % van de m2 vloeroppervlakte.
VR; equivalente daglichtoppervlakte > 0,5 m2

Bij het bepalen van de equivalente daglichtoppervlakte blijven belemmeringen op een ander perceel buiten beschouwing.
Daglichtopeningen < 2 meter van de perceelgrens blijven buiten beschouwing, bij een weg ed. < 2 m van het hart van die weg (gemeten loodrecht op de scheidingconstructie).
De belemmeringshoek a > 25 graden.