Bouwbesluit 2012

Het Bouwbesluit 2012 komt voort uit het Bouwbesluit 2003 met daarbij opgenomen; het Gebruiksbesluit en de gemeentelijke bouwverordeningen (en het Besluit aanvullende regels veiligheid wegtunnels; Barvw).

In het Bouwbesluit 2012 zijn ook een aantal Europese voorschiften verwerkt;

 • Eurocodes voor constructieve veiligheid
 • Europese brandklassen
 • afstemming met de EU-Richtlijn Bouwproducten
 • afstemming met de EU-Richtlijn Stedelijk afvalwater
 • afstemming met de EU-Richtlijn Omgevingslawaai

De meeste voorschriften uit de MBV zijn nu ook opgenomen in het Bouwbesluit 2012. In de MBV zijn nu alleen nog voorschriften opgenomen over (het tegengaan van) bouwen op verontreinigende bodem, stedenbouwkundige voorschriften en voorschriften over de organisatie van de welstandscommissie.

In het bouwbesluit 2012 wordt staat een aantal keer dat bij ministeriƫle een voorschrift kan worden gegeven, deze staan in de Regeling Bouwbesluit 2012 en bevat oa;

 • NEN en CE markeringen
 • brandveiligheidsvoorschriften (opvang- en doorstroomcapaciteit en ontruiminginstallaties)
 • eisen mbt duurzaam bouwen.
 • eisen mbt het scheiden van bouw- en sloopafval

Het Bouwbesluit 2012 voorschriften voor het bouwen, verbouwen, gebruiken en slopen van bouwwerken. Hierbij wordt een minimaal noodzakelijk niveau aangegeven.

Het Bouwbesluit 2012 is opgedeeld in 9 hoofdstukken;

 1. Algemene bepalingen
 2. Veiligheid
 3. Gezondheid
 4. Bruikbaarheid
 5. Energiezuinigheid en Milieu
 6. Installaties
 7. Gebruik van bouwwerk, erf en terrein
 8. Bouw- en sloopwerkzaamheden
 9. Overgangs- en slotbepalingen

Er zijn twee soorten eisen in het Bouwbesluit 2012 gegeven; functionele eisen en prestatie eisen.
In de functionele eis wordt het doel geformuleerd zonder dat concreet wordt gesteld met welke prestatie dit doel bereikt dient te worden. (lid 1 van de artikelen)
De prestatie eis is een voorschrift in de vorm van een aanwezigheidseis of een indienbepaling, dwz een concrete grenswaarde of een verwijzing naar bv. een NEN (lid 1 van de artikelen).